התמחות תעשייה תהליכית קורסי בחירה

מספר

המקצוע

שם המקצוע

שעות

הרצאה

שעות

תרגיל

שעות

מעבדה

סה"כ

שעות

משקל

 

 

 

 

 

 

3010091

איתור כשלים

קדם: עקרונות הנ. כימית 2

3

-

-

3

3.0

3010211

ריאקטורים מתקדם וגמלון

קדם: תכנון וניתוח ריאקטורים                                      

3

-

-

3

3.0

3010241

שיטות מתמטיות בהנ. כימית

קדם: משוואות דיפרנציאליות, עקרונות הנ. כימית 2                                   

3

-

-

3

3.0

3010271

מבוא לחומרים מתקדמים

קדם: מבוא לחומרים  1030300, כימיה פיסיקלית 

3

-

-

3

3.0

3010061

כלכלה הנדסית

קדם:  עקרונות הנ. כימית 1

3

-

-

3

3.0

3010031

הנדסת פולימרים

קדם: פולימרים וביופולימרים, עקרונות הנ. כימית 1 

3

-

-

3

3.0

3030007

תהליכי טיפול במים ושפכים בתעשיה

קדם: הנדסה סביבתית

3

-

 

-

3

3.0

 

 

3010888

מיקרוביולוגיה בתעשייה הכימית

3

-

-

3

3.0

3010456

פיתוח וגמלון תהליכים

קדם: תכנון וניתוח ריאקטורים

צמוד: תהליכי הפרדה

3

-

-

3

3.0

3000015

BioMimicry -  ייזמות והנדסה מבוססות ביולוגית חקיינית

3

-

-

3

3.0

3031456

מבוא לננוטכנולוגיה להנדסה כימית

קדם: מבוא לחומרים, כימיה פיזיקלית

3

-

-

3

3.0

0500001

מבוא לניהול בסביבת היי-טק

3

-

-

3

3.0

0500002

יזמות עסקית

קדם: מבוא לניהול בסביבת היי-טק

3

-

-

3

3.0