לכל ההתמחויות

מספר

המקצוע

שם המקצוע

שעות

הרצאה

שעות תרגיל

שעות

מעבדה

סה"כ

שעות

משקל

 

סמסטר א'

 

 

 

 

 

 

0300021

חדו"א 1

4

2

-

6

5.0

3000581

כימיה כללית 1

קדם: מבוא לכימיה להנ. כימית

4

2

-

6

5.0

3000181

כימיה אנליטית 1

קדם: מבוא לכימיה להנ. כימית

2

2

-

4

3.0

3000121

ישומי מחשב

צמוד: כימיה כללית 1

2

-

1

3

2.5

3000611

מבוא להנדסה כימית 1

צמוד: כימיה אנליטית 1, כימיה כללית 1

2

1

-

3

2.5

3000666

מעבדה בכימיה אנליטית 1

צמוד: כימיה אנליטית 1, כימיה כללית 1

-

-

4

4

1.5

 

 

14

7

5

26

   19.5

 

 

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

 

0300011

חדו"א 2

קדם: חדו"א 1

4

2

-

6

5.0

0400111

פיסיקה 1 א'

קדם: חדו"א 1, מבוא לפיזיקה 1

3

1

-

4

3.5

0400231

מעבדה לפיסיקה 1

צמוד: פיזיקה 1

קדם: מבוא לפיזיקה 1

-

-

1

1

0.25

3000696

איתור מידע והצגתו

קדם: ישומי מחשב 

-

-

2

2

1.0

3000701

כימיה כללית 2

קדם: כימיה כללית 1 

2

2

-

4

3.0

3000231

כימיה אנליטית 2

קדם: כימיה אנליטית 1 

2

2

-

4

3.0

3000756

מעבדה לכימיה אנליטית 2

קדם: מעבדה בכימיה אנליטית 1

צמוד: כימיה כללית 2, כימיה אנליטית 2

-

-

4

4

1.5

3000761

מבוא להנדסה כימית 2

קדם: מבוא להנ. כימית 1 

2

1

-

3

2.5

 

 

13

8

7

28

19.75