החלטות פטור

תשומות השכלה גבוהה יולי 2017 - לחצ/י כאן

התקשרות לביצוע מיזם פרויקט פר"ח מרץ 2017 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה ינואר 2017 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה נובמבר 2016 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה ספטמבר 2016 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה מרץ 2016 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה פברואר 2016 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה נובמבר-דצמבר 2015 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה אפריל 2015 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה אוקטובר 2014 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה אוגוסט 2014 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה יוני 2014 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה מרץ 2014 - לחצ/י כאן

תשומות השכלה גבוהה אוקטובר 2013 - לחצ/י כאן

מחב"א - לחצ/י כאן

אבטחה - לחצ/י כאן