רשימת קורסי מבואות*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבוא למתמטיקה

4

2

-

6

0

 

מבוא לפיזיקה

4

2

-

6

0

3000551

מבוא לכימיה להנ. כימית

2

1

-

3

0

3060011

מבוא לכימיה להנ. כימית מורחב

4

3

-

7

0

 

* מיועד לסטודנטים חסרי תנאי קבלה