שנה ב' – לכל ההתמחויות 

מספר

המקצוע

 

שם המקצוע

שעות

הרצאה

 

שעות

תרגיל

 

שעות

מעבדה

 

סה"כ

שעות

 

משקל

 

סמסטר א'

 

 

 

 

 

 

 

0400141

פיסיקה 2 ב'

קדם: פיסיקה 1, מבוא לפיזיקה 2

3

1

-

4

3.5

0400081

מעבדה לפיסיקה 2

צמוד: פיסיקה 2, קדם: מע' לפיזיקה 1, מבוא לפיזיקה 2

-

-

1

1

0.25

3000211

כימיה אורגנית 1

קדם: כימיה כללית 2

3

2

-

5

4.0

3000791

מבוא להנדסה כימית 3

קדם: מבוא להנ. כימית 2 

2

2

-

4

3.0

3000821

מבוא לביולוגיה של התא

קדם: איתור מידע והצגתו, כימיה אנליטית 2.

2

1

-

3

2.5

3000041

מבוא לביוטכנולוגיה

צמוד: מבוא לביולוגיה של התא 

2

1

-

3

2.5

0300061

משוואות דיפרנציאליות

קדם: חדו"א 2 

3

1

-

4

3.5

 

 

15

8

1

24

19.25

 

 

סמסטר ב'

 

 

 

 

 

 

 

 

3000851

ביוכימיה

קדם: כימיה אורגנית 1  

צמוד: כימיה אורגנית 2 

 

4

2

-

6

5.0

3000906

מעבדה לביוכימיה

צמוד: ביוכימיה, מעבדה לכימיה אורגנית

-

-

4

4

2.0

3000361

כימיה אורגנית 2

קדם: כימיה אורגנית 1 

3

1

-

4

3.5

3000936

מעבדה לכימיה אורגנית

קדם: כימיה אורגנית 1, מעבדה לכימיה אנליטית 2

צמוד: כימיה אורגנית 2

-

-

4

4

2.0

3000271

עקרונות הנדסה כימית 1

קדם: פיזיקה 1, מבוא להנ. כימית 3 

צמוד: משוואות דיפרנציאליות 

3

2

-

5

4.0

1001101

מבוא לחומרים

קדם: כימיה אורגנית 1

צמוד: כימיה אורגנית 2

2

1

-

3

2.5

0200011

אנגלית מתקדמים 2

קדם: אנגלית למתקדמים 1 

2

-

-

2

2.0

 

 

14

6

8

28

21.0

* התמחות ביוטכנולוגיה - תוכנית הלימודים תקפה עבור סטודנטים שהחלו לימודיהם בתשע"א.